Cennik

 

SKUP ZBÓŻ

(ilości całosamochodowe)

 

RODZAJ TOWARU

CENA NETTO

 (z odbiorem)

CENA NETTO

 (z dowozem)

ŻYTO

420

440

PSZENICA

500

520

JĘCZMIEŃ

480

500

PSZENŻYTO

480

500

*ceny na dzień 1.09.2014r

UWAGA! Poszukujemy stałych dostawców!

 

SKUP I KONTRAKTACJA KUKURYDZY MOKREJ O WILG. 30% ZE ZBIORÓW 2014 r.

 (ilości całosamochodowe)

Kukurydza mokra – 380 zł

Kukurydza sucha – 560 zł

*przy ilości powyżej 500 ton możliwość negocjacji cen

 

KONTAKT:

+48 669 801 111 

lub

+48 669 411 111