Cennik

 

SKUP ZBÓŻ

(ilości całosamochodowe)

 

RODZAJ TOWARU

CENA NETTO

 (z odbiorem)

CENA NETTO

 (z dowozem)

ŻYTO

430

450-460

PSZENICA

590

610-620

JĘCZMIEŃ

500

520-530

PSZENŻYTO

500

520-530

*ceny na dzień 30.07.2014r

UWAGA! Poszukujemy stałych dostawców!

 

SKUP I KONTRAKTACJA KUKURYDZY MOKREJ O WILG. 30% ZE ZBIORÓW 2014 r.

 (ilości całosamochodowe)

CENA– 510 ZŁ NETTO z dowozem do Zdun

*przy ilości powyżej 500 ton możliwość negocjacji cen

 

KONTAKT:

Agnieszka 669 801 111   agnieszka.wielowiejska@bmkobylin.pl

lub

Dawid 669 411 111    dawid.kokocinski@bmkobylin.pl